Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru

Natur Cymru

Cylchgrawn chwarterol yw Natur Cymru sy'n sôn am amgylchedd a byd natur y wlad.

Rhifyn ddiweddaraf rhif 53, Gaeaf 2014-15

NC 53 cover 200 x 260Mae’r rhifyn hwn yn dathlu rhai o rywogaethau prinion Cymru. Weithiau mae rhywogaethau, fel llygoden yr ŷd, yn brin oherwydd bod eu poblogaethau wedi prinhau; eraill, fel rhai o bryfed cop y mynydd-dir, oherwydd na fuont erioed yn niferus. Beth bynnag fo’r achos, yr unig reswm y gwyddom amdanynt yw oherwydd gwaith dygn ac ymroddiad pobl fel y rhai a ddethlir yma, hefyd.

 

Maen nhw i gyd yma...

Cynigion Natur Cymrucovers

Newyddion pwysig:

O 23 Tachwedd 2014 ymlaen rhif ffôn newydd Natur Cymru fydd 0300 065 4867.

Ni fydd galwadau i rifau 03 yn costio mwy na phris galwad ar gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02 a rhaid iddynt gyfrif tuag at unrhyw funudau cynhwysol yn yr un modd â galwadau 01 a 02.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ewch i http://consumers.ofcom.org.uk/phone/numbering/what-are-03-numbers

Tanysgrifiwch yn awr!

NC 53 cover 100 x 130

Cynnig Anrheg

Os rhowch chi danysgrifiad yn anrheg i gyfaill neu berthynas, fe rown ni ddau ôl-rifyn yn rhad ac am ddim.

Gweld Natur Cymru ar You Tube

Darllen blog Natur Cymru

Dilynwch Natur Cymru ar Facebook

Cofrestrwch i ddilyn Natur Cymru ar Twitter