Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru

Natur Cymru

Cylchgrawn chwarterol yw Natur Cymru sy'n sôn am amgylchedd a byd natur y wlad.

Rhifyn ddiweddaraf rhif 51, Haf 2014

Natur Cymru cover 51 by Paul RobbinsGall y bywyd prysur ac yn aml ‘rhithwir’ mae’r rhan fwyaf ohonom yn byw’r dyddiau hyn ein disodli o’n hymdeimlad o’r dirwedd naturiol lle rydym yn byw, ond mae gwyliau’r haf yn cynnig cyfleoedd i gerdded ar hyd llwybrau arfordirol gan edrych ar olion hynafol ar y tirlun, dal gwyniaid yn y pyllau glan môr neu ymweld â theatr awyr agored.

 

Maen nhw i gyd yma...

Cynigion Natur Cymrucovers

Swydd Wag

Oes gennych chi’r hyn y mae’i angen i ddod â Natur Cymru i gynulleidfa ehangach?

Rydym yn chwilio am rywun bywiog a hwyliog i fod yn Gennad ar gyfer Natur Cymru, ac ennill tanysgrifwyr newydd ar gyfer y cylchgrawn.

Lleoliad: Y de

Dyddiad Cau:  31 Awst 2014

Oriau: hyblyg, rhan-amser, am 6 mis i ddechrau, gan obeithio ymestyn os cyrhaeddir targedau.

Cyflog: £900 y chwarter (13 diwrnod)

 

Manylion llawn yma

Tanysgrifiwch yn awr!

Natur Cymru cover no. 51 by Paul Robbins

Cynnig Anrheg

Os rhowch chi danysgrifiad yn anrheg i gyfaill neu berthynas, fe rown ni ddau ôl-rifyn yn rhad ac am ddim.

Gweld Natur Cymru ar You Tube

Darllen blog Natur Cymru

Dilynwch Natur Cymru ar Facebook

Cofrestrwch i ddilyn Natur Cymru ar Twitter