Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru

Natur Cymru

Cylchgrawn chwarterol yw Natur Cymru sy'n sôn am amgylchedd a byd natur y wlad.

Rhifyn ddiweddaraf rhif 51, Haf 2014

Natur Cymru cover 51 by Paul RobbinsGall y bywyd prysur ac yn aml ‘rhithwir’ mae’r rhan fwyaf ohonom yn byw’r dyddiau hyn ein disodli o’n hymdeimlad o’r dirwedd naturiol lle rydym yn byw, ond mae gwyliau’r haf yn cynnig cyfleoedd i gerdded ar hyd llwybrau arfordirol gan edrych ar olion hynafol ar y tirlun, dal gwyniaid yn y pyllau glan môr neu ymweld â theatr awyr agored.

 

Maen nhw i gyd yma...

 

 

Cynigion Natur Cymru

covers

Cystadleuaeth Gelf 2012-13

NATUR YN YSBRYDOLI

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn ein Cystadleuaeth Gelf ar gyfer 2012-13. Roedd safon y gwaith yn arbennig o uchel. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar ein safle blog. Dyma’r enillwyr teilwng:

Siskin by Chris Wallbank

Gwobr 1af - £250 wedi’i noddi gan WWF Cymru:

Chris Wallbank

 ‘Siskin’

Rhifyn 49

 WWF logo
Puffin with sand eels by Sharon Whitley  

2il wobr - taleb £250 tuag at gost cwrs celf preswyl ym Mhlas Tan y Bwlch:

Sharon Whitley

‘Puffin with sand eels’

Rhifyn 47

Snowdonia National Park logo
Jay's feather on moss by Rich Edwards  

3edd wobr - trip diwrnod i ddau i Ynys Skomer wedi’i noddi gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru:

Rich Edwards

‘Jay’s feather on moss’

Rhifyn 48

Wildlife Trusts logo
Rabbits by Emma Cownie  

4edd wobr - taleb £100 ar gyfer defnyddiau celf wedi’i noddi gan Ken Bromley Art Supplies:

Emma Cownie

‘Rabbits’.

Ken Bromley Art Supplies logo

 

 

Tanysgrifiwch yn awr!

Natur Cymru cover no. 51 by Paul Robbins

Cynnig Anrheg

Os rhowch chi danysgrifiad yn anrheg i gyfaill neu berthynas, fe rown ni ddau ôl-rifyn yn rhad ac am ddim.

Gweld Natur Cymru ar You Tube

Darllen blog Natur Cymru

Dilynwch Natur Cymru ar Facebook

Cofrestrwch i ddilyn Natur Cymru ar Twitter