Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru

Natur Cymru

Cylchgrawn chwarterol yw Natur Cymru sy'n sôn am amgylchedd a byd natur y wlad.

Rhifyn ddiweddaraf rhif 52, Hydref 2014

Natur Cymru cover No. 52 thumbRydym yn sôn yn aml yn Natur Cymru am waith adfer gwerthfawr, dychwelyd y tir i gyflwr y gall natur a bywyd gwyllt ffynnu arno. Meddyliwch cymaint gwell y byddai hi pe na bai angen adfer y tir yn y lle cyntaf. Mae’r llwybr arfaethedig ar gyfer traffordd yr M4 yn Ne Cymru yn torri ar draws pump o safleoedd bywyd gwyllt rhyngwladol bwysig, er gwaethaf ymrwymiad Llywodraeth Cymru i warchod yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy.

 

Maen nhw i gyd yma...

Cynigion Natur Cymrucovers

Newyddion pwysig:

O 23 Tachwedd 2014 ymlaen rhif ffôn newydd Natur Cymru fydd 0300 065 4867.

Ni fydd galwadau i rifau 03 yn costio mwy na phris galwad ar gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02 a rhaid iddynt gyfrif tuag at unrhyw funudau cynhwysol yn yr un modd â galwadau 01 a 02.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ewch i http://consumers.ofcom.org.uk/phone/numbering/what-are-03-numbers

Tanysgrifiwch yn awr!

Natur Cymru cover No. 52

Cynnig Anrheg

Os rhowch chi danysgrifiad yn anrheg i gyfaill neu berthynas, fe rown ni ddau ôl-rifyn yn rhad ac am ddim.

Gweld Natur Cymru ar You Tube

Darllen blog Natur Cymru

Dilynwch Natur Cymru ar Facebook

Cofrestrwch i ddilyn Natur Cymru ar Twitter