Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru Natur Cymru
Rhifyn 14

Rhifyn 14

Gwanwyn 2005

Mae’r rhifyn hwn yn trafod sut allwn ni daclo newid yn yr hinsawdd trwy gyfrwng ynni’r gwynt, corsleoedd a storio carbon. Ai’r hinsawdd gynhesach sydd wedi dod â chrwbanod môr cefn-lledr i lannau Cymru?

Rhifyn 13

Rhifyn 13

Gaeaf 2004

Pan gyhoeddodd John a Sally Seymour ‘The Fat of the Land’ yn 1961, fe wnaethon nhw arwain miloedd o bobl ar drywydd hunangynhaliaeth. Gan iddo fyw a marw yn Sir Benfro, fe fyddai John wedi bod yn ymwybodol iawn o’r problemau a geid yno – esgeuluso camlesi a dyddodi nitrogen ac ati. Ond hefyd, fe fyddai wedi ymfalchïo yn y llamidyddion oddi ar arfordir Cymru a’r ymdrechion a wneir i achub brithegion y gors.

Rhifyn 12

Rhifyn 12

Hydref 2004

Does dim byd yn ein cysylltu’n gryfach â natur, nac yn ein hatgoffa’n well o’n bioleg, na bwyd. Yn y rhifyn hwn, fe gewch ddigonedd i gnoi cil drosto er mwyn dangos y berthynas hapus rhwng bwyd a natur.

Rhifyn 11

Rhifyn 11

Haf 2004

Yn y byd rhithwir, mae’n fêl i gyd ar fyd natur. Mae mwy o bobl nag erioed wrthi yn ysgrifennu cynlluniau gweithredu ac yn llunio polisïau, nid yn unig i achub bioamrywiaeth, ond i ychwanegu ato. Yr her yw cau’r bwlch rhwng y dyheadau sy’n cael eu hadlewyrchu yn y cynlluniau a’r polisïau a’r hyn sy’n cael ei weld yn digwydd mewn gwirionedd allan yn yr awyr agored.

Rhifyn 10

Rhifyn 10

Gwanwyn 2004

Pa mor ‘naturiol’ yw natur? Ychydig iawn o lefydd yng Nghymru sydd heb gael eu niweidio yn sgil gweithgareddau pobl. Er gwell neu er gwaeth, mae hi o fewn ein gallu i ddylanwadu ar y bywyd gwyll sydd o’n cwmpas, fel y dengys nifer o erthyglau’r rhifyn hwn.

Dangos eitemau o 36 i 40 (o blith 50)

< Blaenorol 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nesaf >

Gweld pob rhifyn