Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru Natur Cymru
Rhifyn 17

Rhifyn 17

Gaeaf 2005

Boed ni’n dysgu am sut mae’r ffwlbart arni, yn olrhain llwyddiant madfallod y tywod sydd wedi eu hailgyflwyno, neu’n clywed am y titwod barfog cyntaf i fridio yng Nghymru, mae yma ymrwymiad mawr i’w gael y tu ôl i bob stori.

Rhifyn 16

Rhifyn 16

Hydref 2005

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi adnabod ceiliogod rhedyn yn ôl eu cân? Ydych chi erioed wedi meddwl sut ddaeth y genhinen yn symbol cenedlaethol Cymru? Neu efallai mai bodaod tinwyn sy’n mynd â’ch bryd, a hwythau wedi dechrau cael eu cefn atynt eto yng Nghymru ar ôl wynebu difodiant.

Rhifyn 15

Rhifyn 15

Haf 2005

Mae’r newyddion trist fod un o bob pump o’n planhigion dan fygythiad wedi bod yn dew yn y cyfryngau eleni (2005). O’r herwydd, mae’r rhifyn hwn yn trafod datblygu cynaliadwy a’r Strategaeth Amgylcheddol sydd ar ddod. Ond rydym yn dal i gofio bod byd natur yn rhywbeth i’w fwynhau hefyd, boed hynny trwy wylio cacwn efo rhifau ar eu cefnau, trwy glywed am rinweddau lloer-redyn, neu drwy ddod o hyd i octopws dan graig.

Rhifyn 14

Rhifyn 14

Gwanwyn 2005

Mae’r rhifyn hwn yn trafod sut allwn ni daclo newid yn yr hinsawdd trwy gyfrwng ynni’r gwynt, corsleoedd a storio carbon. Ai’r hinsawdd gynhesach sydd wedi dod â chrwbanod môr cefn-lledr i lannau Cymru?

Rhifyn 13

Rhifyn 13

Gaeaf 2004

Pan gyhoeddodd John a Sally Seymour ‘The Fat of the Land’ yn 1961, fe wnaethon nhw arwain miloedd o bobl ar drywydd hunangynhaliaeth. Gan iddo fyw a marw yn Sir Benfro, fe fyddai John wedi bod yn ymwybodol iawn o’r problemau a geid yno – esgeuluso camlesi a dyddodi nitrogen ac ati. Ond hefyd, fe fyddai wedi ymfalchïo yn y llamidyddion oddi ar arfordir Cymru a’r ymdrechion a wneir i achub brithegion y gors.

Dangos eitemau o 36 i 40 (o blith 55)

< Blaenorol 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nesaf >

Gweld pob rhifyn